BLOG BHP

Transport materiałów niebezpiecznych

Transport towarów niebezpiecznych (ADR – Accord Dangereux Routier) to kompleksowy system międzynarodowych przepisów regulujących przewóz materiałów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt, środowiska

Czytaj więcej »

Prace spawalnicze

Prace spawalnicze są związane z łączeniem elementów metalowych za pomocą procesów, które powodują ich stopienie i zespolenie. Spawanie jest szeroko stosowane w przemyśle budowlanym, stoczniowym,

Czytaj więcej »

Prace pod ziemią i pod wodą

Praca pod ziemią i pod wodą to specyficzne rodzaje zatrudnienia wymagające specjalistycznych umiejętności, sprzętu oraz przestrzegania rygorystycznych standardów bezpieczeństwa. Poniżej przedstawione są charakterystyki, wyzwania i

Czytaj więcej »

Prace z materiałami niebezpiecznymi

Prace z materiałami niebezpiecznymi obejmują działania, które wymagają kontaktu z substancjami chemicznymi, biologicznymi lub radiologicznymi, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz

Czytaj więcej »

Prace w warunkach ekstremalnych

Praca w warunkach ekstremalnych odnosi się do wykonywania obowiązków zawodowych w środowiskach, które stwarzają poważne wyzwania fizyczne, psychiczne lub zdrowotne. Tego rodzaju prace mogą obejmować:

Czytaj więcej »

Prace w zamkniętych przestrzeniach

Prace w zamkniętych przestrzeniach są szczególnie niebezpieczne ze względu na ograniczony dostęp do powietrza, potencjalne zagrożenia chemiczne, fizyczne oraz ryzyko związane z trudnościami w ewakuacji.

Czytaj więcej »

Prace na wysokości

Prace na wysokościach należą do kategorii prac szczególnie niebezpiecznych z uwagi na ryzyko upadku, który może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Zgodnie z polskimi

Czytaj więcej »

Wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe (ang. burnout) to stan fizycznego, emocjonalnego i psychicznego wyczerpania spowodowany długotrwałym stresem i przeciążeniem obowiązkami zawodowymi. Może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, samopoczucia

Czytaj więcej »