SZKOLENIA BHP WSTĘPNE

Szkolenie wstępne bhp przeprowadzane jest dla każdego pracownika rozpoczynającego pracę na danym stanowisku w pierwszym jego dniu pracy. Szkolenie to muszą przejść również studenci, odbywający praktyki studenckie oraz uczniowie, odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie wstępne dzieli się na dwa etapy:

  • Instruktaż ogólny BHP
  • Instruktaż stanowiskowy

 

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • Podstawowych przepisów BHP zawartych w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy oraz regulaminach pracy
  • Przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w danym zakładzie
  • Zasad BHP związanych z wykonywaną pracą i metod ochrony przed nimi
  • Postępowania w razie wypadku lub zagrożenia na terenie zakładu pracy oraz na danym stanowisku pracy
  • Zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku