SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY

Natychmiastowa pomoc może uratować życie. Posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie ratowania życia w sytuacji zagrożenia pozwala właściwie zareagować, gdy zajdzie taka konieczność. Prowadzone przez nas praktyczne kursy pierwszej pomocy są niezwykle przekonujące, obrazowe i wartościowe.

Kursanci zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu:

  • Rozpoznawania i reagowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia
  • Oceny stanu poszkodowanego
  • Właściwej reakcji w przypadku ran, krwotoków, złamań, oparzeń