SZKOLENIE OKRESOWE BHP

Szkolenia okresowe bhp to przede wszystkim aktualizacja, ugruntowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zaznajomienie pracowników z nowymi przepisami i rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenia okresowe odbywają wszyscy pracownicy na różnych stanowiskach i szczeblach zarządzania, osoby kierujące pracownikami w tym również pracodawcy oraz pracownicy służb bhp.

Częstotliwość szkoleń okresowych bhp:

 • nie rzadziej niż raz na 3 lata – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się je w formie instruktażu;
 • nie rzadziej niż raz w roku – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne;
 • nie rzadziej niż raz na 5 lat – dla osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami. W szczególności: kierowników, mistrzów i brygadzistów; pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób, wykonujących zadania tej służby. Powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego;
 • nie rzadziej niż raz na 6 lat – dla pracowników administracyjno-biurowych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne, albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

 

Oferowane przez nas szkolenia okresowe przewidziane są dla następujących  grup zawodowych.

 • dla pracowników administracyjno-biurowych,
 • dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych,
 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • dla nauczycieli i pracowników oświaty,
 • dla pracowników służby zdrowia,
 • dla pracowników farmacji,