Powierz nam bezpieczeństwo
swojej firmy
zysKaj spokój ducha

USŁUGI BHP

USŁUGI PPOŻ

SZKOLENIA

POMIARY

szkolenia BHP ONLINE

Już dostępne w sklepie!

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ FIRMY

Szkolenia bhp online to świetny sposób na zapewnienie personelowi wiedzy i umiejętności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to szybki, skuteczny i komfortowy sposób dostarczenia informacji niezbędnych do utrzymania bezpiecznego miejsca pracy. Szkolenia te mogą być przeprowadzone w wielu formatach, aby dopasować się do potrzeb uczestników oraz ich poziomu wiedzy i umiejętności.

wybierz swoją strefę BHP

Dla Firm

W ramach tzw. Obsługi Stałej BHP firm wykonujemy i opracowujemy,

 • instrukcje ogólne i stanowiskowe;
 • ocenę ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy;
 • dokumentację powypadkową;

Szkolimy pracowników i pracodawców w zakresie: BHP i P.POŻ:

 • szkolenia wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy);
 • szkolenia okresowe dla pracodawców, kierowników i pracowników.

Szkolimy pracowników i pracodawców w zakresie pierwszej pomocy

Przeglądamy, doradzamy w zakresie:

 • obowiązujących przepisów prawa pracy w odniesieniu do BHP;
 • prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej zgodnie z Kodeksem Pracy.

Nadzorujemy i kontrolujemy :

 • środkami ochrony zbiorowej i indywidualnej;
 • odzieżą roboczą
 • prawidłowością i terminowością profilaktycznych badań lekarskich;

 

Kontrolujemy i doradzamy w kwestiach związanych z P.POŻ., z naciskiem na przepisy związane z Państwa branżą.

W ramach usługi współpracujemy z klientami na podstawie umów o stałej współpracy.

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

W ramach bieżącej obsługi naszych klientów oferujemy:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy, a także przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych;
 • szkolenia pracowników w zakresie BHP (szkolenia wstępne i okresowe) i przepisów przeciwpożarowych (szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych, w tym dla kierowników i pracodawców);
 • szkolenia z Pierwszej Pomocy;
 • sporządzanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych;
 • sporządzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
 • sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego;
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej);
 • nadzór i doradztwo w prawidłowym prowadzeniu dokumentacji zgodnie z przepisami prawa pracy w odniesieniu do BHP;
 • nadzór nad prawidłowością i terminowością profilaktycznych badań lekarskich;
 • wykonywanie innych czynności z zakresu BHP, które wynikają z przepisów prawnych lub zarządzeń pokontrolnych.

Możesz nam ZAUFAĆ

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych aspektów działalności każdej firmy, niezależnie od tego w jakiej branży funkcjonuje firma. Każdy właściciel firmy musi zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy bez względu na to, ilu ich zatrudnia.

mamy przystępne ceny

pomiar halasu

35 zł / osoba

USŁUGI PPOŻ

45 zł / osoba

USŁUGI BHP

od 40 zł / osoba

PIERWSZA POMOC

40 zł / osoba

BLOG BHP

Transport materiałów niebezpiecznych

Transport towarów niebezpiecznych (ADR – Accord Dangereux Routier) to kompleksowy system międzynarodowych przepisów regulujących przewóz materiałów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt, środowiska

Czytaj więcej »