OZNAKOWANIE I WYPOSAŻENIE OBIEKTU W GAŚNICE

Zajmujemy się wyposażeniem budynków w gaśnice. Budynek zostanie wyposażony w gaśnice zgodnie z przepisami pod względem:

  • Ilościowym – odpowiednia ilość środka gaśniczego na powierzchnię strefy pożarowej,
  • Rozmieszczenia – gaśnice zostaną rozmieszczone zgodnie z przepisami
  • Doboru środka gaśniczego do grup pożarów


Wykonujemy oznakowanie budynków znakami ewakuacyjnymi i znakami BHP