SZKOLENIA P.POŻ

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez nas kierujemy do każdej firmy, niezależnie od jej rozmiaru oraz branży. Szczegółowe programy oferowanych przez nas szkoleń ppoż konstruujemy we współpracy z zamawiającym. Zazwyczaj mają one charakter szkoleń teoretyczno-praktycznych podczas których przekazujemy wiedzę z zakresu:

  • przepisów prawa regulującego ochronę przeciwpożarową;
  • źródeł pożarów oraz dróg jego rozprzestrzeniania się;
  • rodzajów i zastosowania podręcznego sprzętu gaśniczego;
  • sposobów ochrony p.poż z uwzględnieniem konkretnego obiektu;
  • zasad postępowania oraz ewakuacji ludzi i mienia w sytuacji wystąpienia zagrożenia;
  • ćwiczeń ewakuacyjnych;
  • rodzajów i zastosowania podręcznego sprzętu gaśniczego;
  • przykładów praktycznych;
  • zagadnienia dotyczących pierwszej pomocy;