Prace spawalnicze

Prace spawalnicze są związane z łączeniem elementów metalowych za pomocą procesów, które powodują ich stopienie i zespolenie. Spawanie jest szeroko stosowane w przemyśle budowlanym, stoczniowym, motoryzacyjnym, oraz wielu innych. Prace te wiążą się z różnymi zagrożeniami, zarówno mechanicznymi, jak i chemicznymi oraz fizycznymi.

Rodzaje spawania

 1. Spawanie elektryczne (MMA, MIG/MAG, TIG):
  • MMA (Manual Metal Arc) – Spawanie łukowe elektrodą otuloną.
  • MIG/MAG (Metal Inert Gas/Metal Active Gas) – Spawanie w osłonie gazów ochronnych (MIG – gaz obojętny, MAG – gaz aktywny).
  • TIG (Tungsten Inert Gas) – Spawanie w osłonie gazów obojętnych z użyciem nietopliwej elektrody wolframowej.
 2. Spawanie gazowe (autogen):
  • Spawanie płomieniowe z użyciem palnika gazowego (najczęściej acetylenowo-tlenowego).
 3. Spawanie laserowe:
  • Precyzyjne spawanie za pomocą skoncentrowanej wiązki laserowej.
 4. Spawanie plazmowe:
  • Spawanie za pomocą plazmy, gorącego gazu jonizowanego.

Zagrożenia związane z pracami spawalniczymi

 1. Zagrożenia mechaniczne:
  • Urazy mechaniczne spowodowane przez ostre krawędzie, odpryski metalu, narzędzia spawalnicze.
 2. Zagrożenia fizyczne:
  • Ekspozycja na promieniowanie UV i IR, które może prowadzić do poparzeń skóry oraz uszkodzenia oczu (zapalenie spojówek, tzw. „ślepota spawacza”).
  • Wysoka temperatura spawania prowadząca do poparzeń.
 3. Zagrożenia chemiczne:
  • Wdychanie dymów spawalniczych zawierających szkodliwe substancje (np. tlenki metali, ozon, dwutlenek azotu).
 4. Zagrożenia elektryczne:
  • Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas spawania elektrycznego.

Środki zapobiegawcze i ochrona

 1. Środki ochrony indywidualnej (ŚOI):
  • Maski spawalnicze z filtrami chroniącymi przed promieniowaniem UV i IR.
  • Okulary ochronne lub przyłbice spawalnicze.
  • Rękawice spawalnicze odporne na wysoką temperaturę i iskry.
  • Odzież ochronna z materiałów niepalnych, w tym fartuchy, rękawy, oraz nogawice.
  • Ochronniki słuchu, jeśli praca odbywa się w hałaśliwym środowisku.
 2. Procedury bezpieczeństwa:
  • Szkolenia BHP dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu spawalniczego.
  • Regularne przeglądy i konserwacja sprzętu spawalniczego.
  • Dobre wentylowanie miejsca pracy, aby zminimalizować ekspozycję na dymy spawalnicze.
  • Utrzymywanie porządku w miejscu pracy, aby zredukować ryzyko wypadków.
  • Używanie odpowiednich osłon i ekranów ochronnych.

Przepisy i regulacje

W Polsce prace spawalnicze są regulowane przez:

 • Kodeks Pracy oraz odpowiednie przepisy dotyczące BHP.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bhp przy pracach spawalniczych.
 • Normy PN-EN dotyczące procesów spawalniczych oraz środków ochrony indywidualnej.

Zastosowanie odpowiednich środków ochrony oraz przestrzeganie przepisów BHP jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa spawaczy oraz innych osób przebywających w ich otoczeniu.