Zagrożenia biologiczne

Zagrożenia biologiczne obejmują różnorodne czynniki, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie ludzi, zwierząt i roślin. Poniżej przedstawiono główne kategorie i przykłady takich zagrożeń:

 1. Mikroorganizmy chorobotwórcze:
  • Bakterie: np. Salmonella, E. coli, Mycobacterium tuberculosis.
  • Wirusy: np. wirus grypy, wirus HIV, SARS-CoV-2 (powodujący COVID-19).
  • Grzyby: np. Candida, Aspergillus.
  • Pasożyty: np. Plasmodium (wywołujący malarię), Giardia.
 2. Toksyny biologiczne:
  • Toksyny bakteryjne: np. toksyna botulinowa, toksyna choleryczna.
  • Mikotoksyny: np. aflatoksyny produkowane przez grzyby z rodzaju Aspergillus.
  • Toksyny roślinne: np. rycyna, znajdująca się w rączniku pospolitym.
 3. Zwierzęta jadowite i trujące:
  • Węże: np. kobra, żmija.
  • Pająki: np. czarna wdowa, tarantula.
  • Insekty: np. osy, pszczoły, skorpiony.
 4. Choroby odzwierzęce (zoonozy):
  • Wścieklizna: przenoszona przez ukąszenia zarażonych zwierząt.
  • Borelioza: przenoszona przez kleszcze.
  • Grypa ptasia i świńska: przenoszona przez kontakt z zakażonymi zwierzętami.
 5. Choroby przenoszone przez żywność i wodę:
  • Choroby biegunkowe: np. biegunka podróżnych spowodowana przez E. coli, rotawirusy.
  • Hepatitis A: przenoszona przez skażoną żywność i wodę.
 6. Choroby wektorowe:
  • Denga: przenoszona przez komary Aedes.
  • Malaria: przenoszona przez komary Anopheles.
  • Zika: przenoszona przez komary.

Zagrożenia biologiczne mogą występować naturalnie lub być wynikiem działalności człowieka, takiej jak bioterroryzm, niewłaściwe przechowywanie i utylizacja odpadów biologicznych, czy niedostateczne standardy higieny w produkcji żywności. Kontrola tych zagrożeń wymaga zintegrowanych działań na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym edukacji publicznej, monitorowania środowiska, szczepień, oraz stosowania środków ochrony osobistej.