Prace związane z dużym ryzykiem mechanicznym

Prace związane z ryzykiem mechanicznym obejmują różnorodne czynności, które narażają pracowników na urazy wynikające z działania maszyn, narzędzi i innych mechanicznych urządzeń. Do takich prac zaliczamy m.in.:

 1. Obróbka metali – toczenie, frezowanie, wiercenie, szlifowanie itp., gdzie ryzyko związane jest z obracającymi się elementami, ostrymi narzędziami oraz odpryskami materiału.
 2. Prace budowlane – obsługa ciężkich maszyn budowlanych, takich jak koparki, dźwigi, młoty pneumatyczne, a także prace związane z montażem i demontażem rusztowań, które niosą ryzyko przygniecenia, upadku lub urazu spowodowanego przez narzędzia.
 3. Prace przy maszynach produkcyjnych – operowanie prasami, wtryskarkami, taśmami produkcyjnymi i innymi urządzeniami przemysłowymi, gdzie istnieje ryzyko przygniecenia, uderzenia, skaleczenia lub pochwycenia przez ruchome elementy.
 4. Prace magazynowe – obsługa wózków widłowych, przenośników taśmowych, systemów sortujących i innych urządzeń transportowych, gdzie ryzyko obejmuje kolizje, upadki, przygniecenia oraz inne urazy mechaniczne.
 5. Prace rolnicze – obsługa maszyn rolniczych, takich jak traktory, kombajny, kosiarki, które mogą prowadzić do urazów mechanicznych związanych z ruchomymi elementami, ostrymi krawędziami oraz dużymi siłami działającymi na ciała pracowników.

Środki zapobiegawcze i ochrona

Aby zminimalizować ryzyko związane z tymi pracami, należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ŚOI) i procedury bezpieczeństwa:

 1. Środki ochrony indywidualnej (ŚOI):
  • Kaski ochronne
  • Ochronniki słuchu
  • Rękawice ochronne
  • Okulary ochronne
  • Buty z noskami ochronnymi
  • Ubrania ochronne
 2. Procedury bezpieczeństwa:
  • Szkolenia BHP dla pracowników
  • Regularne przeglądy i konserwacja maszyn
  • Stosowanie osłon i zabezpieczeń na maszynach
  • Utrzymywanie porządku w miejscu pracy
  • Używanie odpowiednich narzędzi do danego zadania
  • Monitorowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa

Przepisy i regulacje

Prace związane z ryzykiem mechanicznym są regulowane przez prawo pracy oraz przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W Polsce, główne akty prawne regulujące te kwestie to:

 • Kodeks Pracy
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Normy PN-EN dotyczące bezpieczeństwa maszyn

Zastosowanie się do tych przepisów i norm jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników wykonujących prace związane z ryzykiem mechanicznym.