Prace szczególnie niebezpieczne

Prace szczególnie niebezpieczne to rodzaj prac, które ze względu na swoje specyficzne warunki lub charakter mogą stanowić znaczne zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. W Polsce prace te są regulowane przez przepisy prawa pracy, w tym przez Kodeks Pracy oraz przepisy BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy). Przykłady takich prac obejmują:

 1. Prace na wysokościach:
  • Prace wykonywane na wysokości powyżej 1 metra, np. na rusztowaniach, dachach, drabinach.
  • Wymagają one specjalnych zabezpieczeń, takich jak uprzęże, barierki i siatki ochronne.
 2. Prace w zamkniętych przestrzeniach:
  • Prace w silosach, zbiornikach, kanałach, studzienkach.
  • Wymagają odpowiedniej wentylacji oraz zabezpieczeń przed zagrożeniami takimi jak uduszenie czy zatrucie gazami.
 3. Prace w warunkach ekstremalnych:
  • Prace w ekstremalnych temperaturach, zarówno wysokich, jak i niskich.
  • Prace w warunkach wysokiego hałasu, wibracji lub promieniowania.
 4. Prace z materiałami niebezpiecznymi:
  • Prace z substancjami chemicznymi, toksycznymi, wybuchowymi lub radioaktywnymi.
  • Konieczne jest stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak odzież ochronna, maski, rękawice.
 5. Prace pod ziemią i pod wodą:
  • Prace górnicze, tunelowe, nurkowe.
  • Wymagają one specjalistycznego sprzętu oraz procedur awaryjnych.
 6. Prace związane z dużym ryzykiem mechanicznym:
  • Prace przy użyciu ciężkich maszyn i urządzeń, takich jak dźwigi, koparki, prasy.
  • Prace przy ruchomych częściach maszyn.

Środki ostrożności: Aby minimalizować ryzyko związane z pracami szczególnie niebezpiecznymi, stosuje się różnorodne środki ostrożności:

 • Szkolenia: Pracownicy muszą być odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP oraz specyfiki wykonywanych prac.
 • Środki ochrony osobistej: Stosowanie odpowiednich ubrań, kasków, masek, rękawic i innych zabezpieczeń.
 • Procedury awaryjne: Opracowanie i wdrożenie procedur postępowania w sytuacjach awaryjnych.
 • Nadzór: Regularny nadzór i kontrola warunków pracy przez wykwalifikowany personel.

Zgodność z przepisami BHP oraz dbanie o odpowiednie warunki pracy są kluczowe dla minimalizowania ryzyka związanego z pracami szczególnie niebezpiecznymi.