BHP w firmie – włącz świadomość i dbaj o bezpieczeństwo w pracy

Kultura bezpieczeństwa pracy w firmie jest wyrazem tego, jaki jest stosunek pracowników do ryzyka, zagrożeń i bezpieczeństwa. Pracownicy/ pracodawcy mający świadomość kultury bezpieczeństwa angażują się w budowanie bezpiecznego miejsca pracy. Jest to dla nich zrozumiałe i przekłada się na sprawniejsze funkcjonowanie firmy oraz  ich własne zdrowie i życie. Ale, w jaki sposób skutecznie motywować pracowników […]